W

Arbetsmiljöarbete

Experthjälp och stöd vid framtagande av dokument, planer och policies inom arbetsmiljöområdet

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Vi hjälper er att få ordning på vad som behöver göras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Oavsett om det handlar om att börja från start eller uppdatera era dokument och planer så hjälper vi er i den utsträckning som ni behöver. Vi ser till att ni efter vårt arbete är uppdaterade och rustade, både juridiskt och praktiskt. Vi kan även hjälpa er med utbildningar inom området.

Känner ni er osäkra om vad som gäller och vad ni som företag behöver göra – ring oss för en kostnadsfri konsultation.

Krisplaner

Hur ser er beredskap ut om ni hamnar i en krissituation på arbetsplatsen? Vet ni hur ni ska agera om det otänkbara inträffar? En arbetsplatsolycka,  dödsfall på eller utanför arbetet, brand, rån, överfall m.m.

Att upprätta en krisplan gör att ni har en struktur för hur ni ska gå tillväga i händelse av kris eller en katastrof. Vi på Bemce har lång erfarenhet av såväl krishantering som upprättande av krisplaner. Vi hjälper er att anpassa er krisplan för just er verksamhet.

Planer för hot och våld samt kränkande särbehandling

Hot, våld och kränkningar blir en allt vanligare företeelse i samhället. Och tyvärr även på våra arbetsplatser. Vi har kunskapen hur du som företagsledning bör handskas med dessa frågor och hur ni kan ha en planering för att såväl förebygga problem, som att ha en struktur för hur ni agerar om ni trots detta får problem med något av ovanstående. Planerna kan vara ett led i det övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är ofta klokt att ta ett samlat grepp över alla planer och se över dem med jämna mellanrum. Vi är gärna er samarbetspartner i dessa frågor.

Drogpolicy

Det är klokt att ha en plan för hur arbetsplatsen handskas med alkohol- och drogfrågor. Både som ett stöd för ledning och chefer i de fall man misstänker eller upptäcker problem hos personalen, men också för att medarbetare ska veta företagets policy och känna till vad som händer i de fall svårigheter och problem uppstår. Arbetsgivare är ofta osäkra på vad som gäller och vad lagar och förordningar säger i frågan. Vi på Bemce hjälper er att reda ut oklarheter och hjälper er gärna att ta fram en skriftlig drogpolicy som sedan förankras i organisationen.

Det finns även andra planer som beroende på verksamhet kan vara aktuella. Hör av er till oss om ni har frågor eller besök Arbetsmiljöverkets hemsida där ni finner en stor mängd nyttig information.

Avbokning av besök

Du måste avboka ditt besök senast tjugofyra timmar innan den avtalade tiden.

Läs mer

Rehabgarantin

Letar du efter en KBT-terapeut? Hos oss kan du snabbt få en tid.

Läs mer

Körkortsintyg

Nya gemensamma EU-regler infördes 2013-01-19

Läs mer
Boka en tid
d

Kontakta oss

Vill du bli kontaktad? Fyll i fälten nedan så hör vi av oss.
*(Tack för att du vill komma i kontakt med oss. Tänk på att inte lämna känslig information/uppgifter här. Vi kommer inte svara via mail utan vi ringer upp dig.)