W

Hälsokontroller

Hälsokontroll Bas

Vi genomför hälsokontroller av olika slag beroende på arbetsplats och företag. Vanligast är  Hälsokontroll Bas. Hälsokontroller förebygger besvär som kan vara relaterade till arbetet.

Hälsokontroll Bas innebär en genomgång av följande:

 • Anamnes
 • Fysisk status
 • Hjärt- och lungundersökning
 • Spirometri (på särskild indikation)
 • Mätning av blodtryck
 • Mätning av blodhemoglobinhalten (B-Hb)
 • Mätning av glukos och protein i urinen
 • Hörselundersökning
 • Synundersökning
 • Psykosocial enkät

Dessa kontroller görs ofta i samband med nyanställningar samt med jämna mellanrum för all personal.

Lagstadgade hälsokontroller

Vid ett antal så kallade högriskarbeten finns lagstadgade hälsokontroller som arbetsgivaren är skyldig att erbjuda och den anställde skyldig att genomgå. Högriskarbeten omfattar:

 • Nattarbete arbetstagare som utför minst tre timmar av dygnets arbete mellan 00.00- 05.00
 • Härdplaster arbetstagare som exponeras för akrylatplastkomponenter
 • Vibrationer arbetstagare som exponeras för vibration från handhållna verktyg
 • Fibrosframkallande damm
 • Fysiskt påfrestande arbeten som mast- stolparbete, rök- och kemdykning m.m.

Vi kan erbjuda hälsokontroller som uppfyller de lagstadgade kraven för samtliga av dessa arbeten. Kontakta oss för mer information!

Avbokning av besök

Du måste avboka ditt besök senast tjugofyra timmar innan den avtalade tiden.

Läs mer

Rehabgarantin

Letar du efter en KBT-terapeut? Hos oss kan du snabbt få en tid.

Läs mer

Körkortsintyg

Nya gemensamma EU-regler infördes 2013-01-19

Läs mer
Boka en tid
d
Vill du bli kontaktad? Eller boka en tid direkt? Fyll i fälten nedan så hör vi av oss.