W

Utbildningar

forelasning_02

Sjukskrivning och rehabilitering – ansvar och juridik

Vi går igenom regelverket kring sjukskrivning och hur ansvaret är fördelat mellan de olika parterna. Vilket ansvar har du som arbetsgivare, vilket ansvar har medarbetaren, företagshälsovården och Försäkringskassan? Vi reder ut begreppen och hjälper dig att förstå hur rehabiliteringen blir som mest effektiv och framgångsrik.

Samtal- och kommunikationsmetodik

En utbildning som fokuserar på samtalet som redskap, oavsett om det handlar om ett utvecklingssamtal eller ett svårt samtal. Att tala om för en medarbetare att han tyvärr måste sägas upp, eller för en annan att ni misstänker att hon har alkoholproblem. Utbildningen ger dig praktiska och handfasta tips och råd för hur du kan bli en bättre samtalsledare.

Stress- och stresshantering

Många människor upplever sin tillvaro som stressig, och stressrelaterad problematik är en av de vanligaste anledningarna till ohälsa och sjukskrivningar. Vi på Bemce har lång erfarenhet av att arbeta med denna typ av problematik, oavsett om det handlar om förebyggande insatser eller behandling och rehabilitering. Vi utbildar såväl chefer som medarbetare om stress, med fokus på hur man kan hantera det hos sig själv och andra.

Kris- och krishantering – teori och praktik

Även om vi inte önskar det så drabbas alla någon gång i livet av en kris. Trots det är det vanligt att när vi väl hamnar där – som chef, medarbetare eller bara medmänniska – är vi ofta väldigt dåligt förberedda. Att vara förberedd handlar om att känna till vilka reaktioner och vilket förlopp en kris har, samt hur vi kan och bör agera. Om att genom kunskap och en bra struktur uppleva trygghet i en otrygg situation.

Den teoretiska utbildningen fokuserar på just detta, att öka kunskapen om kris och katastrofer samt hur vi kan bygga upp en struktur, via krisplanen, som gör oss tryggare och bättre rustade för den dag arbetsplatsen drabbas.

Den praktiska utbildningen är ett bra och ofta mycket uppskattat sätt att lära sig mer om kris genom att arbeta praktiskt med olika fall. Vi har halv- eller heldagsutbildningar där vi sätter samman scenarion med utgångspunkt från er arbetsplats och där ni praktiskt får öva er i hur man hanterar en krissituation.

Hjärt-lungräddning (HLR) – teori och praktik

Vår företagssköterska utbildar er i HLR. Vi går igenom teorin men låter de praktiska övningarna stå i fokus. Om alla i Sverige hade kunnat HLR hade vi kunnat rädda många liv varje år. Det finns ingen anledning till att ni på er arbetsplats inte ska kunna detta! Ta kontakt med oss för att boka en utbildningsdag.

Första hjälpen

En kurs som med fördel kan kombineras med HLR. En genomgång av grunderna i Första hjälpen. Teori varvas med praktiska övningar.

Avbokning av besök

Du måste avboka ditt besök senast tjugofyra timmar innan den avtalade tiden.

Läs mer

Rehabgarantin

Letar du efter en KBT-terapeut? Hos oss kan du snabbt få en tid.

Läs mer

Körkortsintyg

Nya gemensamma EU-regler infördes 2013-01-19

Läs mer
Boka en tid
d

Kontakta oss

Vill du bli kontaktad? Fyll i fälten nedan så hör vi av oss.
*(Tack för att du vill komma i kontakt med oss. Tänk på att inte lämna känslig information/uppgifter här. Vi kommer inte svara via mail utan vi ringer upp dig.)