W

Utredningar

TestFör att hitta bra strategier och lämpliga lösningar på olika utmaningar och problem relaterat till arbetsmiljön, behövs det ibland göras utredningar och bedömningar. De syftar till att hjälpa arbetsgivare och medarbetare att hitta lösningar på arbetsrelaterade svårigheter.

Det kan handla om ryggbesvär eller konflikter, misstanke om missbruk eller psykiska problem, om dålig ventilation eller buller, om lagstadgade hälsokontroller eller bedömningar av en medarbetares arbetsförmåga.

Vår personal har en lång erfarenhet av att bedöma såväl individer som grupper, oavsett om det handlar om den fysiska eller den psykosociala arbetsmiljön.

Försäkringsmedicinska utredningar

Bemces personal har genomgått Försäkringskassans fördjupningsutbildning i försäkringsmedicin och har rätt att utföra
  • Särskilt läkarutlåtande för bedömning av medicinska förutsättningar för arbete (SLU)
  • Läkarutlåtande efter teamutredning för bedömning av medicinska förutsättningar för arbete (TMU)
  • Aktivitetsförmågeutredning (AFU)

Kontakta oss för mer information!

Drog- och alkoholtester

En anställd vars omdöme är sänkt p.g.a. bruk av alkohol eller narkotika kan utsätta sig själv, sina arbetskamrater och tredje man för stora säkerhetsrisker. Drog- och alkoholtestning kan ibland upplevas som intrång i den personliga integriteten, men med hänsyn till riskerna väger säkerhetsaspekten oftast tyngre. Vi hjälper er med såväl planering och upplägg som genomförande. Vi kan även hjälpa er att ta fram en drogpolicy för företaget (läs mer under Arbetsmiljöarbete).

Psykosocial arbetsmiljöutredning

Enkät2Ibland upplever man att det finns problem i den psykosociala arbetsmiljön utan att det går att peka på en uppenbar orsak. Då kan det vara läge att genomföra en strukturerad arbetsmiljökartläggning. Med en kombination av personliga intervjuer och standardiserade enkäter kartlägger vi den psykosociala arbetsmiljön på er arbetsplats. Samtidigt som vi försöker ringa in specifika problem undersöker vi också era resurser och tillgångar.

Arbetet mynnar ut i en muntlig och en skriftlig rapport, där vi på ett tydligt och lättförståeligt sätt går igenom resultatet av kartläggningen och ger förslag på konkreta åtgärder.

Utredning av den fysiska arbetsmiljön

Med ergonom och arbetsmiljöingenjör har vi möjlighet att göra en grundlig genomgång av den fysiska arbetsmiljön på er arbetsplats. Undersökningen kan t.ex. inkludera tunga lyft, buller och luftkvalitet. Vi utför mätningar, bedömer och sammanfattar allt i en muntlig och skriftlig rapport. Vid behov kopplar vi in läkare för provtagningar på personalen.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Avbokning av besök

Du måste avboka ditt besök senast tjugofyra timmar innan den avtalade tiden.

Läs mer

Rehabgarantin

Letar du efter en KBT-terapeut? Hos oss kan du snabbt få en tid.

Läs mer

Körkortsintyg

Nya gemensamma EU-regler infördes 2013-01-19

Läs mer
Boka en tid
d

Kontakta oss

Vill du bli kontaktad? Fyll i fälten nedan så hör vi av oss.
*(Tack för att du vill komma i kontakt med oss. Tänk på att inte lämna känslig information/uppgifter här. Vi kommer inte svara via mail utan vi ringer upp dig.)