W

Arbetsmiljöarbete

Fackklubben på företaget var i uppror. Organisationen fungerade inte. Flera var sjukskrivna pga av stress och organisationen var ständigt underbemannad. Cheferna gick på knäna och stämningen var dålig. Kunderna hade dessutom börjat klaga en del.

Företagets chefer kontaktade Bemce för att diskutera situationen. Facket var en mycket aktiv del av diskussionerna och vi kom överens om att göra en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön på företaget. Målet var att se hur omfattande missförhållandena var och att därefter skapa ett åtgärdsprogram.

Inom två veckor var vi igång. De 45 medarbetarna och deras närmsta chefer fick fylla i en omfattande enkätundersökning som skulle spegla deras arbetssituation. Dessutom intervjuades alla med en halvstrukturerad intervju som bl.a baserades på frågeställningar som framkommit i enkäten.

vi kom överens om att göra en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön på företaget.

Resultatet återkopplades till företagets ledningsgrupp och till facket. I åtgärdsprogrammet ingick insatser både vad gäller den psykosociala arbetsmiljön i form av coaching till flera chefer, omorganisation av schema och bemanning liksom genomgång av den fysiska arbetsmiljön för en del personalkategorier.

Uppföljning

En ny uppföljande enkätundersökning gjordes efter ett år som visade att såväl trivsel som motivation hade ökat betydligt. Sjukskrivningssiffrorna hade sjunkit och en positiv stämning hade tagit fäste på företaget.

 

Avbokning av besök

Du måste avboka ditt besök senast tjugofyra timmar innan den avtalade tiden.

Läs mer

Rehabgarantin

Letar du efter en KBT-terapeut? Hos oss kan du snabbt få en tid.

Läs mer

Körkortsintyg

Nya gemensamma EU-regler infördes 2013-01-19

Läs mer
Boka en tid
d

Kontakta oss

Vill du bli kontaktad? Fyll i fälten nedan så hör vi av oss.
*(Tack för att du vill komma i kontakt med oss. Tänk på att inte lämna känslig information/uppgifter här. Vi kommer inte svara via mail utan vi ringer upp dig.)